תנאים כלליים:

מנהל הטיול:

מנהל הטיול הוא מדריך הטיול. עליו החובה לבדוק ולבחון את התאמת הנתיב המתוכנן לאור השתנות התנאים, אם ישנן כאלו, ולהורות על ביצוע שינוי נדרש לצורך התאמת הטיול לתנאי השטח ומזג האוויר. מנהל הטיול מודע למאפייני הטיול לאמור:

• בטיחות המטיילים והצוות מעל הכל.

• שביעות רצונו של המטייל ומענה לבקשותיו.

• מקסום חווית הטיול בהתאם לנסיבות

• ניצול מרבי של זמן הטיול.

 

השתתפות בטיול:

המשתתפים בטיולים נדרשים ליצור עמנו קשר על מנת להשלים ביחד את ההתאמה לטיול ואת הרישום. 

 

מחירי הטיול:

• מחירי הטיול מוצגים במצגות הטיול המתאימות. 

• בד"כ מתבסס המחיר על תכנית "הכל כלול" .המחירים מבוססים על שהות מטייל בחדר זוגי ובמקרים של טיול ג'יפים על תפוסה של 4 מטיילים לג'יפ.

• בכל מקרה שמורה למטייל הזכות להוסיף סכום ידוע עבור חדר נפרד במלון ועבור פחות מטיילים בג'יפ. מחירים אלו יוצגו למטייל בטרם הרישום.

• מחירי הטיול מביאים בחשבון טיסות עם חברות תעופה סדירות בלבד ונקבעים על פי המחיר הידוע ביום הרישום לטיול.

• המחירים אינם כוללים ביטוח רפואי, ביטוח אתגרי ואו כל ביטוח אחר. כל מטייל מחוייב לרכוש לעצמו פוליסת ביטוח נסיעה לחו"ל מתאימה על פי סוג הפעילות המתוכננת. הפוליסה חייבת לכלול גם סעיף של פינוי והטסה.  

 

תנאי התשלום:

• התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ואו בהעברה בנקאית לחשבון החברה.

• המחיר יוצג במטבע חוץ בהתאם לארץ היעד

• שער המרת המטבע יהא על פי שער ההעברות הבנקאי ביום התשלום.

מועדי התשלום:

• במועד ההרשמה לטיול יחויב המטייל בסכום של מחיר הטיסה + 200 דולר או  יורו על פי ארץ הטיול.

• יתרת התשלום תבוצע בתיאום עם הלקוח (ניתן לשלם עד מספר תשלומים).

ייתכן וחלק מיתרת התשלום תבוצע בעת הגעת המטייל לטיול.

• דמי הרישום לא יוחזרו למעט בגין סיבות מוצדקות ובכפוף לכך שהחברה לא נאלצה לבצע תשלומים אלו בעבור קניית כרטיס הטיסה ואו לספקי השירות.

• ביטול השתתפות בטיול יזכה את המבטל במלוא הסכום ששולם, למעט דמי הרישום, עלויות ביטול הטיסה והמקדמות אשר שולמו לספקים בארצות היעד.

• והיה והחברה תבטל מרצונה את הטיול, כי אז יוחזרו מלוא התשלומים שכבר ניגבו מהמטיילים. 

 

הפסקת טיול:

מטייל אשר יאלץ להפסיק את טיולו בין אם מרצונו ובין אם על פי החלטת מדריך הטיול, יישא במלוא עלות הפסקת הטיול והפינוי. 

למדריך הטיול שמורה הזכות והחובה להורות על הפסקת טיול של כל מטייל והיה ו:

• מצבו הבריאותי אינו מתאים וכי בהמשך טיולו של אותו מטייל יגרום לבעיה רפואית ו/או לא רצויה. 

• עקב התנהגות בלתי הולמת. 

• הפרת חוקי המדינה ע"י המטייל.

• הפרעה בוטה להמשך טיולה התקין של הקבוצה. 

 

אשרות כניסה וחוקי המקום:

• נושאי דרכון ישראלי נדרשים לשלם עבור הנפקת אשרת כניסה ליעדים מסוימים מבעוד מועד או בעת הגעת המטיילים לארץ היעד.

• כל חוקי המקום בנהיגת רכבים ואו בכל נושא אחר חלים על המטייל. משמעות הפרת חוקים אלו לא תחול על החברה אלא על המטייל בלבד.

• יש לציין כי במשך כל שנות פעילותינו ואלפי המטיילים שטיילו עמנו, טרם נרשם ולו מקרה אחד של הפרה מהותית של חוקי המקום. 

 

מפגש מטיילים- מומלץ

לקראת הטיול תקיים החברה מפגש מטיילים בו תוצג תכנית הטיול בפרוטרוט ותתבצע היכרות בין חברי הקבוצה. 

 

ביטוח הטיול

מטייל הנוטל חלק בטיול שטח של נופי בר חייב לבטח את עצמו בהתאם לאופי הטיול. ביטוח זה חייב לכלול גם סעיף של פינוי מטייל שחלילה נדרש לטוס הביתה לצורך טיפול רפואי מתאים.  קיימות מספר חברות המציעות שרות זה ואין לחברת נופי בר כל העדפה בין החברות.

היות ובחלק מהטיולים המתוכננים משולבות אטרקציות נוספות כגון רכיבת סוסים, רפטינג ועוד, מומלץ למטייל לרכוש לעצמו ביטוח המתאים עבורו.

לצורך טיול הג'יפים מומלץ למטייל להוסיף סעיף של כיסוי סעיף השתתפות עצמית הקיים בעת גרימת נזק לרכבים השכורים.

מטיילים יבדקו וירכשו לעצמם פוליסה המורכבת מבחירת כלל או חלק מסעיפי הביטוח כגון:

• אירוע מחלתי

• אירוע תאונתי

• הוצאות רפואיות בעת אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

• אובדן ונזק לכבודה

• פנוי אווירי

• ביטול או קיצור נסיעה

 כיסויים נוספים והרחבות אפשריות.

052-5242775​

צרו קשר:

שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

הטופס נשלח בהצלחה

טלפון:

שדה חובה

מייל:

שדה חובה