תנאים כלליים:

מנהל הטיול:

מנהל הטיול הוא מדריך הטיול. עליו החובה לבדוק ולבחון את התאמת הנתיב המתוכנן לאור השתנות התנאים, אם ישנן כאלו, ולהורות על ביצוע שינוי נדרש לצורך התאמת הטיול לתנאי השטח ומזג האוויר. מנהל הטיול מודע למאפייני הטיול לאמור:

• בטיחות המטיילים והצוות מעל הכל.

• שביעות רצונו של המטייל ומענה לבקשותיו.

• מקסום חווית הטיול בהתאם לנסיבות

• ניצול מרבי של זמן הטיול.

 

רישום לטיול:

הרישום לטיול מותנה במילוי טופס רישום והתחייבות. אנא צרו עמנו קשר על מנת להשלים ביחד את ההתאמה לטיול ואת הרישום. מחירי הטיול:

• מחירי הטיול מוצגים באתר האינטרנט של החברה ובמצגות אחרות.

• המחירים מבוססים על שהות מטייל בחדר זוגי ובמקרים של טיול ג'יפים על תפוסה של 4 מטיילים לג'יפ.

• בכל מקרה שמורה למטייל הזכות להוסיף סכום ידוע עבור חדר נפרד במלון ועבור פחות מטיילים בג'יפ. מחירים אלו יוצגו למטייל בטרם הרישום.

• מחירי הטיול מביאים בחשבון טיסות עם חברות תעופה סדירות בלבד ונקבעים על פי המחיר הידוע ביום הרישום לטיול.

• במספר מקרים מועט ייתכן ויחולו שינויים במחירי הטיסות ואו יוטלו על הנוסעים היטלים נוספים שלא היה ידוע עליהם בעת הרישום. שינויים אלו ישפיעו על המחיר הסופי של הטיול.

• המחירים אינם כוללים ביטוח רפואי, ביטוח אתגרי ואו כל ביטוח אחר. יחד עם זאת מחייבת החברה כי המטייל ירכוש לעצמו ביטוח טיול שיכלול ביטוח בריאותי ופינוי מוטס. 

 

תנאי התשלום:

• התשלום יבוצע בכרטיס אשראי.

• המחיר יוצג בדולרים או ביורו בהתאם לארץ היעד

• שער המטבע יהא על פי שער העברות גבוה ביום התשלום.

מועדי התשלום:

• במועד ההרשמה לטיול יחויב המטייל בסכום של מחיר הטיסה + 200 דולר או  יורו על פי ארץ הטיול.

• יתרת התשלום תבוצע בתיאום עם הלקוח (ניתן לשלם עד מספר תשלומים).

• דמי הרישום לא יוחזרו למעט בגין סיבות מוצדקות ובכפוף לכך שהחברה לא נאלצה לבצע תשלומים אלו בעבור קניית כרטיס הטיסה ואו לספקי שירות בארץ היעד.

• ביטול השתתפות בטיול יזכה את המבטל במלוא הסכום שטרם שולם לחברה, למעט תשלומים שהוזמנו עבור המטייל בחברות התעופה ובמפעילים בארצות היעד.

• והיה והחברה תבטל מרצונה את הטיול, כי אז יוחזרו מלוא התשלומים שכבר ניגבו מהמטיילים. וזאת למעט אם כבר שלמה החברה מקדמות נוספות עבור טיסת המטייל. במקרה זה לא יוחזרו מקדמות אלו.

 

הפסקת טיול:

למדריך הטיול שמורה הזכות והחובה להורות על הפסקת טיול של כל מטייל והיה ו:

• מצבו הבריאותי אינו מתאים וכי בהמשך טיולו של אותו מטייל יגרום לבעיה רפואית ו/או לא רצויה. 

• עקב התנהגות בלתי הולמת. 

• הפרת חוקי המדינה ע"י המטייל.

• הפרעה בוטה להמשך טיולה התקין של הקבוצה. 

 

אשרות כניסה וחוקי המקום:

• מטיילים הנושאים דרכון ישראלי נדרשים לשלם עבור הנפקת אשרת כניסה בעת הגעת המטיילים לנמל התעופה בקירגיסטן.

• מטיילים נושאי דרכון ישראלי לא נדרשים לאשרת כניסה בבואם לאלבניה חוקי המקום:

• כל חוקי המקום בנהיגת רכבים ואו בכל נושא אחר חלים על המטייל. משמעות הפרת חוקים אלו לא תחול על החברה אלא על המטייל בלבד.

• יש לציין כי כל מפעילנו בכל יותר מעשר שנות פעילותם בתחום ואלפי המטיילים שזכו בחוויית הטיול עימם, טרם חוו מקרה בו הייתה הפרה מהותית של חוקי המקום. 

 

מפגש מטיילים- מומלץ

לקראת הטיול תקיים החברה מפגש מטיילים בו תוצג תכנית הטיול בפרוטרוט ותתבצע היכרות בין חברי הקבוצה. ייעשה ניסיון להעלות לשידור את מנהל הקבוצה המקומי בארץ היעד על מנת שיתדרך אף הוא את הקבוצה.

052-5242775​

צרו קשר:

שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

הטופס נשלח בהצלחה

טלפון:

שדה חובה

מייל:

שדה חובה